Address
Pier Pont Crossing
2408 Ashley River Road
Charleston, SC 29414
United States
Website
http://ballroomdancecharleston.org/
Email
bdc.charleston@yahoo.com
Phone
843-296-0395

Videos

Videos » Cha Cha

Cha Cha

Ballroom Dance Charleston Cha Cha-March Monday Night Class

Cha Cha by Debbie Housand -March Monday Night ClassCharleston Ballroom Dance-Workshop 10-29-17; Cha Cha by Natasha Fridmanovich & Maksim Kapitannikov

Cha Cha Workshop on October 29, 2017 by Natasha Fridmanovich & Maksim KapitannikovCharleston Ballroom Dance-Monday Class Nov.-Cha Cha-Wk 1;

Monday Night Class for November; Instructor Debbie HousandCharleston Ballroom Dance-Nov 2017 Monday Class-Cha Cha

Debbie Housand teaching November Monday Class-Cha Cha